جشنواره تسنیم

زنان بخشی از جمعیت پویا و بالنده کشور را تشکیل می دهندکه در رشد و سازندگی جامعه نقش مهم و اساسی ایفا می کنند.اداره امور بانوان با برگزاری جشنواره تسنیم  و با هدف ثبت جلوه ها و حضور زنان در زندگی شهری ، به ویژه نقش زن در در نهاد خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه در سه سر فصل عکاسی ، خوشنویسی و بهترین ها از دور ریختنی ها ، قصد دارد گام مهمی را در این عرصه بردارد.

بانوان شهروند می توانند با تشریک مساعی در حوزه های عکاسی ، خوشنویسی و بهترین ها از دور ریختنی ها ، این اداره را در برگزاری شایسته تر این جشنواره اجتماعی – فرهنگی و هنری همراهی نمایند.

در راستای برگزاری جشنواره تسنیم ، طرح های اجتماع محور با 5 سر فصل توانمندسازی اجتماعی بانوان ، سبک زندگی ایرانی – اسلامی ، نهاد خانواده ، ایثار و یکدلی  ، مشارکت های اجتماعی در سطح محلات 29 گانه منطقه 5 با تشکیل کارگاه های آموزشی و متناسب با نیازها و بر پایه گزارش های آمایش طراحی و اجرا می شود.

همچنین از قابلیت ها و ظرفیت های درون شهرداری و نهادهای محلی در جهت توسعه و ارتقاء خدمات و بهبود وضعیت زنان استفاده می شود. در راستای اجرای طرح های اجتماع محور کانون های 9 گانه بانوان به طور مستمر در حال بهبود و به روز رسانی خود خود می شوند و این عامل رشد دهنده و دسترسی آنها به خدمات مورد نیاز خود خواهد شد. بر همین اساس در پایان اجرای طرح های پژوهشی و به جهت تاثیر گذاری و رصد وضعیت اختتامیه جشنواره تسنیم با تقدیر از کانون های برتر و طرح های اجرا شده و همچنین آثار راه یافته به نمایشگاه در فصل پاییز برگزار خواهد شد.

جشنواره ها

خانه های سرای محله

کارگروه های تخصصی

همایش ها