اخبار کارگروه ها

حضور فعال شهروندان عزیز

با توجه به حضور فعال شهروندان عزیز در مسابقات مشکات رشته تاکسی و حمل و نقل عمومی دانش آموزان فاطمه محمد خانی غیاثوند از مدرسه آوینی منطقه 5 شهر تهران...

جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام93/4/22

در تاریخ93/4/22مصادف با میلاد فرخنده امام مجتبی (ع) اقدامات زیر صورت پذیرفت 1-مراسم جشن با شکوهی با شرکت خانواده های ایتام- نیازمند درحدو...

دیدار با خانواده ی شهدا93/4/31 دیدار با خانواده ی شهدا93/4/31

در تاریخ 93/4/31 شهردار ناحیه یک جناب آقای مهندس فاطمی نیک و آقای اسکندری و مدیر محله شهران شمالی آقای یزدگرد امیدوار در یک فضائی روحانی و معنوی در...

دیدار مدیر خانه ی قران و عترت با مسوولین93/5/4 دیدار مدیر خانه ی قران و عترت با مسوولین93/5/4

در مورخ93/5/1با دعوت منطقه در جلسه ای در ایوان شمس مسئول قرآن و عترت حضور پیدا کرده و در این جلسه آموزشی و معنوی که در رابطه با کانون نماز یاوران...

برپایی جلسه با حضور مدیر و مسوولین خانه ها93/5/4 برپایی جلسه با حضور مدیر و مسوولین خانه ها93/5/4

در پی برنامه ریزی و هماهنگی قبلی جلسه ای با شرکت تمامی مسئولین خانه ها د رساعت 12 مورخ 93/5/1تشکیل گردید و موارد زیر مطرح شد 1-در این جلسه 14نف...

جشنواره ها

خانه های سرای محله

کارگروه های تخصصی

همایش ها